[Vie] BEELZEBUB – Side Story Chapter 5 – By MTO

Hề… Ngoại truyện Chương 5 đã về 😀

Chương tiếp theo dự tính sẽ xuất bản vào Tháng 3 nhé, hy vọng lúc đó vẫn còn raw 😀

————-

Đọc Online

Download: #mto-group@irc.irchighway.net  , trigger: !beel5

Advertisements